> Waar zit de winst?

Waar zit de winst?

Zowel landelijk als regionaal werken we samen met veel verschillende partijen op het gebied van scholing en werk. Wat levert de samenwerking met het Leerwerkloket op?

 • Scholen:
  een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Overheid:
  goedkopere en duurzame toeleiding door middelencoördinatie.
 • Werkenden, werkzoekenden en scholieren:
  meer en duurzame kansen op de arbeidsmarkt door (kwalificerende) scholing (in- en doorstroom).
 • Bedrijven:
  instroom en behoud van gekwalificeerd en gemotiveerd personeel, voorkomen van schadelast bij uitstroom (transitiebudget).
 • SBB:
  goede afstemming met het onderwijs op sectoraal niveau.

Contact

Ziet u ook kansen voor een efficiënte samenwerking met het Leerwerkloket? Neem dan contact op met het Leerwerkloket in uw arbeidsmarktregio.

Bent u een landelijke partij en wilt u graag op landelijk niveau een samenwerking aangaan met Programma Leren en Werken? Mail dan naar programmateam@lerenenwerken.nl.