> Waarom een leven lang leren en werken?

Waarom een leven lang leren en werken?

Nederland is een kenniseconomie. Dat betekent dat we in de wereld voorop willen lopen op nieuwe ontwikkelingen. Het tempo waarin beroepen veranderen neemt snel toe. Globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen stellen steeds andere en hogere eisen aan de vaardigheden van werkenden. Werknemers moeten soepel op de snelle veranderingen kunnen inspelen. Daarnaast is er grote behoefte aan kwalitatief goed opgeleid personeel en dit zal de komende periode alleen maar verder toenemen. ‘Een leven lang leren’ wordt steeds belangrijker.

De Onderwijsraad zegt op haar website dat blijven leren 4 functies kent:

  • reparatie: wie geen opleiding heeft gevolgd op jonge leeftijd, moet dat later kunnen inhalen;
  • wisseling in loopbaan: wie er pas op latere leeftijd achter komt dat hij iets anders wil doen of talenten ontdekt, moet een opleiding kunnen volgen om een switch te maken;
  • bij de tijd blijven en vooruitkomen in de samenleving: volwassenen moeten hun kennis en competenties actueel kunnen houden om zo hun arbeidsmarktpositie op peil te houden en te werken aan verbetering van  hun positie;
  • sociaal-culturele en persoonlijke functie: mensen leren niet alleen voor hun arbeidsloopbaan, maar ook om zich in algemene zin te blijven ontwikkelen

Het Leerwerkloket staat  werknemers, werkgevers, studenten en werkzoekenden bij met advies en informatie over leven lang leren!

Neem voor meer informatie en advies gerust contact op met een van de adviseurs.

KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

zie http://www.werkbladmagazine.nl/artikel/vacatures-per-beroepsgroep