> WSPR-Jong en The Match

WSPR-Jong en The Match

WSPR Jong: breder kijken dan diploma’s

Sinds maart 2016 functioneert in Rotterdam WSPR Jong, een samenwerkingsverband van het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) en het LeerWerkLoket Rijnmond. Het samenwerkingsverband wordt ondersteund vanuit het gemeentelijk actieprogramma Jongeren aan de Slag. WSPR Jong zorgt ervoor dat de jongerendoelgroep bij de werkgever in beeld komt en probeert jongeren zo vroeg mogelijk, nog voordat ze aankloppen voor een uitkering, te matchen op een vacature. Wekelijks wordt een vacaturekrant verspreid onder professionals die met jongeren werken.

Solide

Jakolien van der Poel, werkzaam bij zowel het LeerWerkLoket als het WerkgeversServicepunt Rijnmond: “In WSPR Jong werken we nauw samen met UWV, de gemeente en de beide ROC’s. We proberen preventief te werken, dus liefst voorkomen dat jongeren in de uitkering komen. Daartoe hebben we een netwerk gevormd van professionals van allerlei organisaties die met jongeren werken, zoals RMC-coördinatoren, buurthuizen en de bibliotheek. Het is een solide netwerk van zo’n vijfendertig organisaties die zich actief inzetten om gezamenlijk resultaat te behalen. Per week zetten we binnen het netwerk ongeveer twintig voor de doelgroep geschikte vacatures uit via onze vacaturekrant. Dit zijn alleen vacatures voor werk of BBL (werkend leren), dus geen stageplaatsen. De leden van het netwerk dragen mogelijk geschikte jongeren voor. Vacatures waar niet op gematcht wordt, bespreken we in de stuurgroep van het LeerWerkLoket om te kijken of we er alsnog iets mee kunnen voor andere doelgroepen. De vacaturekrant wordt ook gebruikt voor onderlinge tips en informatie.”

Matchen

Jakolien vervolgt: “De kern van ons werk is, het klassieke matchen van cv’s op functie-eisen te overstijgen en gewoon te kijken naar wat het bedrijf gebruiken kan en wat de jongere te bieden heeft. Dat hebben we ook laten zien tijdens ‘The Match’, het event dat we organiseerden op 13 februari jl. Daar stonden veertig jongeren en twintig begeleiders klaar om te speeddaten met de vierentwintig werkgevers die we hadden uitgenodigd. Elke begeleider hielp zijn of haar kandidaten zichzelf op een positieve manier te presenteren. Het heeft gewerkt: er zijn veel vervolgafspraken met werkgevers gemaakt. Direct in de week na het event werden al drie jongeren aangenomen. We hoorden terug dat werkgevers het verrassend vonden om op deze manier in contact te komen met jongeren en dat zij nu meer open staan om wat breder te kijken dan diploma’s. 

Succes

In 2016 zijn via de vacaturekranten in totaal 389 vacatures aangeboden. Op 167 daarvan is door in totaal 253 jongeren uit het netwerk van WSPR Jong gereageerd, wat heeft geresulteerd in 33 plaatsingen. Van deze 253 jongeren was iets meer dan de helft 23 jaar of ouder; 83 van hen had geen startkwalificatie. Jakolien: “Door onze persoonlijke aanpak lukt het beter om de kloof tussen vraag en aanbod te dichten. Waar werkgevers in hun vacatures vaak vragen om niveau 3 of 4, blijken ze in gesprekken toch ruimte te hebben voor gemotiveerde jongeren die binnenkomen op niveau 2 of zelfs 1.” De succesfactoren? “De inzet van ons netwerk dat de jongeren kent, en de regie vanuit WerkgeversServicepunt en LeerWerkLoket.”

Dit artikel wordt ook opgenomen in de INFO LeerWerkLoketten van mei 2017